Aktualności

„Podkarpackie Dni Biznesu” - Zaproszenie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie jest pomysłodawcą i organizatorem Podkarpackich Dni Biznesu”, które w ramach działalności Społecznej Podkarpackiej Akademii Najlepszych Praktyk odbędą się w dniach od 13 do 24 czerwca br.  W ramach przedsięwzięcia odbędą się szkolenia i warsztaty a także zorganizowane zostaną stoiska eksperckie i dyżury w mediach. Do współpracy w organizacji wydarzenia zaproszeni zostali: Izba Skarbowa, Urząd Kontroli Skarbowej, Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Celny, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Urząd Statystyczny, Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Urząd Miasta Rzeszowa, Lubaczowa, Tarnobrzega, Przemyśla, Starostwo Powiatowe w Lubaczowie oraz Urząd Gminy w Gorzycach.

Przedsięwzięcie adresowane jest do przedsiębiorców, pracodawców, osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej a także podmiotów zainteresowanych prowadzeniem biznesu w województwie podkarpackim. Celem przedsięwzięcia jest merytoryczne i praktyczne wsparcie przedsiębiorczości w regionie, motywowanie do jej rozwoju oraz tworzenia nowych miejsc pracy z wykorzystaniem potencjału kadrowego Podkarpacia. Podczas tych dni planowana jest organizacja bezpłatnych szkoleń, warsztatów, stoisk informacyjno-eksperckich. w których oprócz ekspertów ZUS uczestniczyć będą przedstawiciele m.in. Urzędu Statystycznego, Urzędu Kontroli Skarbowej, Izby Skarbowej, Urzędu Celnego.

Więcej informacji udziela Wojciech Dyląg, tel. 17 867-52-18. Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniach można kierować telefonicznie:
(17) 867 52 18 lub (17) 867 52 95. Liczba miejsc jest ograniczona.