Aktualności

Projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

21 uczniów z Dynowskich szkół podstawowych i średnich dostanie nowe laptopy wraz z oprogramowaniem. Ich koszt to prawie 69 888 zł. Tyle Miasto Dynów otrzymało w wyniku rozstrzygnięcia konkursu w ramach projektu „Granty PPGR” – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym.”

Zgodnie z założeniami programu cyfryzacji kraju rodziny popegeerowskie z dziećmi, uczącymi się w szkołach podstawowych i średnich, miały prawo wziąć udział w konkursie „Granty PPGR” – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym.” Do końca października ubiegłego roku w Urzędzie Miasta w Dynowie  mogły składać wnioski o wsparcie w postaci sprzętu komputerowego. Ostatecznie wpłynęło 21 pozytywnie rozpatrzonych podań.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu wsparcie przyznano wszystkim wnioskodawcom. Miasto Dynów otrzymało 69 888 złotych dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Otrzymane dofinansowanie pozwoliło wyłonić na początku czerwca br. dostawcę sprzętu i oprogramowania. Każdemu wnioskującemu uczniowi przekazany zostanie laptop lub komputer stacjonarny z monitorem, systemem operacyjnym,  oprogramowanie biurowe oraz program antywirusowy z 24 miesięczną subskrypcją. Przekazywany sprzęt posiada 36 miesięczną gwarancję producenta. Dodatkowo komputery zostały ubezpieczone.

Projekt sfinansowany został w ramach reakcji Unii Europejskiej na pandemię COVID-19 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak

Projekt sfinansowano ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST, wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach realizacji projektu grantowego
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”