Aktualności

Projekt - "Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii..." - informacja o stanie realizacji

Szanowni Mieszkańcy,

 Uprzejmie informujemy, że rozpoczął się kolejny etap realizacji projektu pn. „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gmina Bircza”,  dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Ogłoszony został przetarg na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła i kotłów na biomasę. 

W dniu 02.02.2021r. nastąpiło otwarcie ofert w ramach ogłoszonego przetargu. Swoje oferty złożyło 13  firm.

Aktualnie trwa procedura wyboru najkorzystniejszych ofert na poszczególne instalacje OZE, obejmująca m.in. uzupełnianie niezbędnych dokumentów oraz składanie wyjaśnień przez oferentów, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty. Procedura ta przedłuża się ze względu na ustawowe terminy, jakie muszą zostać zachowane.

Spodziewamy się, że wybór najkorzystniejszych ofert powinien nastąpić już w  marcu 2021 r. Jeżeli od tej czynności inni oferenci nie złożą odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, to pod koniec marca 2021 r. możliwe będzie podpisanie umów na wykonawstwo. Jeżeli natomiast takie odwołanie zostanie złożone, to procedura wyboru wydłuży się od 1 -1,5 miesiąca.

Po wyłonieniu wykonawców, planowane jest niezwłoczne ich przystąpienie do montażu instalacji na Państwa obiektach. Montaż ten będzie realizowany w bieżącym roku.

W związku z powyższym prosimy uczestników projektu o cierpliwość, ponieważ procedura przetargowa jest już w ostatnim etapie i niedługo rozpocznie się rzeczowa realizacja projektu, związana z montażem instalacji OZE na Państwa obiektach.

UM Dynów