Aktualności

Przebudowa Stadionu Miejskiego w Dynowie – zadanie zakończone

Przebudowa Stadionu Miejskiego w Dynowie – zadanie zakończone

Wartość głównych robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim: 3 625 900,00 zł,
Wartość robót towarzyszących: 499 644,39 zł,
Wartość dokumentacji projektowej: 86 700,00 zł,
Razem wartość robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim
i dokumentacją projektową: 4 212 244,39 zł,
w tym uzyskane dofinansowanie w wysokości: 2 891 000,00 zł,
z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – PGR,
Poniesione przez Gminę środki własne na realizację inwestycji to: 1 321 244,39 zł.

Zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego w Dynowie – etap I” Główny Wykonawca: Firma Produkcyjno – Usługowo – Handlowa „FRAN-BUD” Franciszek Oleszko, z siedzibą w Izdebkach.

Zakres rzeczowy wykonanych robót:
1) Trybuna dla 378 widzów,
2) odwodnienie części boiska wraz z uzupełnieniem nawierzchni,
3) wyposażenie boiska (bramki i kabiny dla zawodników),
4) piłkochwyty i ogrodzenie boiska (wraz z bramą, furtkami oraz balustradami),
5) mur oporowy i palisada oraz bariery ochronne,
6) dojazd utwardzony z kostki brukowej (droga wewnętrzna) i chodniki,
7) parking przy boisku na 36 miejsc parkingowych, w tym: 33 miejsca na samochody osobowe, 2 dla osób niepełnosprawnych i jedno miejsce parkingowe na autobus,
8) ogrodzenie terenu stadionu,
9) oświetlenie terenu stadionu wraz z monitoringiem, oraz roboty budowlane niezbędne do wykonania przebudowy stadionu miejskiego, w tym: kanalizacja deszczowa wokół boiska sportowego, przełożenie sieci wodociągowej oraz przebudowa sieci i przyłączy gazowych.

Proszę o korzystanie z drogi dojazdowej, chodnika i parkingu.
Proszę również o dostosowanie się do obowiązujących znaków drogowych.
 

Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak