Aktualności

Tour de Pologne w Dynowie za nami!

Etap V Tour de Pologne z premiami lotną i górską w Dynowie przeszedł do historii. To było piękne, profesjonalnie zorganizowane wydarzenie sportowe, pełne emocji i rywalizacji, a także ogromna promocja dla Dynowa.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do jego organizacji:

  • Panu Łukaszowi Dominowi – Dyrektorowi oraz Pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dynowie za koordynację wydarzenia z ramienia miasta,
  • Druhom Strażakom z wszystkich jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy oraz Funkcjonariuszom Policji z Dynowa i Rzeszowa za zabezpieczanie całej trasy wyścigu,
  • Panu Wojciechowi Piechowi – Wójtowi Gminy Dynów za współpracę,
  • Radzie Miasta Dynowa na czele z Przewodniczącym Panem Romanem Mryczko za zaangażowanie, współpracę i pomoc,
  • Pracownikom ZGK w Dynowie na czele z Dyrektorem – Panem Arturem Owsianym,
  • Członkom Stowarzyszenia Aktywny Dynów,
  • Pani Annie Baran-Michalak za przygotowanie promocyjne Dynowa dla dziennikarzy TVP Sport i zagranicznych,
  • oraz Ekipie Lang Team na czele z Dyrektorem Wyścigu – Panem Czesławem Langiem i Panem Przemysławem Niemcem.

W szczególności dziękuję tak licznie zgromadzonym kibicom – mieszkańcom miasta i gościom za piękne dopingowanie zawodników i za to, że byliście w tym dniu wizytówką Dynowa

Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak