Aktualności

Uwaga! Utrudnienia w ruchu drogowym!

Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie informuje, iż w związku z realizacją zadania pn.: „Odbudowa mostu przez potok Piątkówka w miejscowości Piątkowa w ciągu drogi powiatowej nr 1427R Piątkowa – Futoma – Ulanica – Dynów w km 0+150 (km potoku 2+900) oraz odbudowa zniszczonego obiektu mostowego przez potok Futomka w miejscowości Futoma w ciągu drogi powiatowej nr 1427R Piątkowa – Futoma – Ulanica – Dynów w km 3+000,00 (km potoku 3+230)” zachodzi konieczność zamknięcia odcinków powyższej drogi powiatowej do 31 grudnia 2022 r.

Za utrudnienia w ruchu drogowym przepraszamy i jednocześnie prosimy o zastosowanie się do wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu na czas zamknięcia powyższych obiektów mostowych.