Aktualności

Ważne! Indywidualne numery kont do wpłat podatków

Burmistrz Miasta Dynowa zawiadamia, że w celu usprawnienia ewidencji dokonywanych wpłat z tytułu:

  • podatku od nieruchomości,
  • podatku rolnego,
  • podatku leśnego,

dla każdego Podatnika został utworzony indywidualny numer konta bankowego służący do dokonywania wpłat z wyżej wymienionych tytułów.

Osoby fizyczne, dla których ustala się corocznie zobowiązanie podatkowe, informację o indywidualnym numerze konta bankowego otrzymają w decyzji wymiarowej.

Jedocześnie zapraszamy do skorzystania z uruchomionego systemu eNależności Gminy Miejskiej Dynów pod adresem https://enaleznosci.dynow.pl

eNależności to internetowy serwis, za pośrednictwem którego mieszkańcy Miasta Dynowa  mogą zobaczyć wysokość swoich zobowiązań wobec gminy, tj. kwot poszczególnych rat podatków i opłat (w szczególności: podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości). Za pomocą serwisu mamy możliwość dokonywania wpłat na poczet wyżej wymienionych opłat z uwzględnieniem indywidualnych numerów rachunków bankowych, na które należy dokonywać przelewów.

Portal udostępnia dane dotyczące podstawy naliczenia danego podatku lub opłaty, a w przypadku decyzji podatkowych umożliwia pobranie ich kopii w postaci pliku PDF.

Do skorzystania z funkcjonalności serwisu eNależności konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego.

Dodatkowych informacji w sprawie indywidualnych nr kont bankowych oraz systemu eNależności Gminy Miejskiej Dynów, można uzyskać w Urzędzie Miasta Dynowa pok. 28 lub pod numerem telefonu: 16 888 90 27.