Aktualności

Wstępny projekt programu współpracy Gminy Miejskiej Dynów z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

WOP.523.1.2022

Dynów, dnia 28.11.2022 r.

Organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Dynów

Uprzejmie informuję, że przygotowany został wstępny projekt programu współpracy Gminy Miejskiej Dynów z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok, zgodnie z art. 5 i 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ).

W związku z powyższym w załączeniu przedkładam do konsultacji ww. projekt programu, w celu składania uwag i opinii organizacji pozarządowych działających w sferze pożytku publicznego na terenie miasta Dynów. Nadmieniam przy tym, że niniejszy projekt programu został umieszczony również w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Dynów.

Po uwzględnieniu wszelkich opinii program współpracy zostanie przyjęty uchwałą przez Radę Miasta Dynów.

Wszelkie uwagi i opinie dotyczące programu proszę składać w formie pisemnej do dnia 10 grudnia 2022 r. w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dynowie, pokój nr 11 w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku w godzinach od 800 do 1600 oraz od wtorku do piątku w godzinach 700 od do 1500.

                                                                      

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Jan Prokop
Odpowiedzialny za treść informacji Jan Prokop
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 28.11.2022
Publikacja informacji 28.11.2022
Aktualizacja informacji 14.12.2022 06:32

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 14.12.2022 06:32 Edycja 3
Jan Prokop - j.prokop 14.12.2022 06:31 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 28.11.2022 13:52 Publikacja 1