Aktualności

XLIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023.

Zawiadamiam, że w dniu 13 października 2022 roku (czwartek) o godz. 1800 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XLIII  nadzwyczajna sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. – Rozwój odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza”.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2022 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Dynów  na lata 2022-2032.
  6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
    Roman Mryczko


Głos podczas przerw jest wyłączany.


Szczegółowe informacje dotyczące działań Rady Miejskiej w Dynowie
publikowane są na stronie systemu Rada dla Mieszkańców pod adresem:
rada.dynow.pl

Klauzula informacyjna- nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Miasta Dynów