Aktualności

XXIV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023

Zawiadamiam, że w dniu 24 lutego 2021 roku (środa) o godz. 1400 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XXIV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023.
 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami Rady Miasta Dynów.
 4. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2021 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Miejskiej Dynów nadwyżki środków obrotowych za 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Dynów” w 2021 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
 mgr Roman Mryczko


 

Głos podczas przerw jest wyłączany.


Szczegółowe informacje dotyczące działań Rady Miejskiej w Dynowie
publikowane są na stronie systemu Rada dla Mieszkańców pod adresem:
rada.dynow.pl

Klauzula informacyjna- nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Miasta Dynów