Aktualności

XXVII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023.

Zawiadamiam, że w dniu 15 czerwca 2021 roku (wtorek) o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XXVII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023.       

Porządek obrad:

  1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami Rady Miasta Dynów.
  4. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni”.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Dynów.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/252/18 Rady Miasta Dynów z dnia 5 września 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Dynów.
  8. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Dynów za rok 2020 z realizacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Dynów z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.
  9. Sprawy różne i wolne wnioski
  10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Mryczko


Głos podczas przerw jest wyłączany.


Szczegółowe informacje dotyczące działań Rady Miejskiej w Dynowie
publikowane są na stronie systemu Rada dla Mieszkańców pod adresem:
rada.dynow.pl

Klauzula informacyjna- nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Miasta Dynów