Aktualności

XXXI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023.

Zawiadomienie

Zawiadamiam, że w dniu 29 września 2021 roku (środa) o godz. 1400 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XXXI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023.       

Porządek obrad:

  1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami Rady Miasta Dynów.
  4. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2021 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Dynów na rok szkolny 2021/2022.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.
  8. Sprawy różne i wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady
mgr Roman Mryczko


Głos podczas przerw jest wyłączany.


Szczegółowe informacje dotyczące działań Rady Miejskiej w Dynowie
publikowane są na stronie systemu Rada dla Mieszkańców pod adresem:
rada.dynow.pl

Klauzula informacyjna- nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Miasta Dynów