Aktualności

Zapraszamy na rajdy rowerowe!

Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska” w ramach projektu pn. „Aktywność inspirowana dziedzictwem przyrodniczym pogranicza polsko – słowackiego” zaprasza na rajdy rowerowe! Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020

Szczegóły rajdów znajdują się na plakacie.

W załączeniu także FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY oraz REGULAMI RAJDU.

 

Pierwszy rajd rozpoczynamy 23 września br. o godz. 9:00! Wyjazd z parkingu koło hali na Podpromiu. Przewidywany powrót ok godz. 15:30.

Proszę ze sobą zabrać dobry humor, słoneczny nastrój i oczywiście rower :)

Serdecznie ZAPRASZAMY!