Aktualności

Zaproszenie na spotkanie mieszkańców Osiedla Nr 4

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta zaprasza mieszkańców Osiedla Nr 4 w Dynowie na zebranie, które odbędzie się w dniu 19 lutego 2017 r. (niedziela) o godz. 1630 w Domu Ludowym przy ul. Bartkówka.

Tematem zebrania będzie:

  1. Sprawozdanie z działalności Gminy za 2016 rok,
  2. Przedstawianie planów działań na 2017 rok,
  3. Informacja o stanie prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023,
  4. Sprawy różne.

Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak