Aktualności

Zebranie mieszkańców Osiedla Nr 2 - zaproszenie

 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Dynów zaprasza Mieszkańców Osiedla Nr 2 w Dynowie na Zebranie, które odbędzie się w dniu 10 marca 2024 r. (niedziela) o godz. 17oo w sali narad Urzędu Miasta w Dynowie

Porządek Zebrania:

  1. Otwarcie zebrania – powitanie.
  2. Sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla.
  3. Podsumowanie obecnej kadencji.
  4. Informacja Burmistrza Miasta o zamierzeniach na 2024 rok.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski, dyskusja, zapytania.
  6. Zamknięcie obrad.

W skład Osiedla Nr 2 wchodzą ulice:
Głęboka, Gruntowa, Jaklów, Kaniowiec, Karolówka , Kolejowa, Łazienna od nr 17 do końca, Piłsudskiego, Plażowa, Rogozów, Wąska, Wuśki, Zielona, Żurawiec.

              

Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak