Aktualności

Zebranie mieszkańców osiedla Nr 4 - zaproszenie

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta zaprasza mieszkańców Osiedla Nr 4 na zebranie, które odbędzie się w dniu 23 lutego 2020 r. (niedziela) o godz. 17:00 w  Domu Ludowym przy ul. Bartkówka.  

Tematem zebrania będzie:

  1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla Nr 4.
  2. Informacja Burmistrza z działalności  Gminy Miejskiej Dynów w roku 2019 oraz zamierzenia na rok 2020.
  3. Sprawy różne, wolne wnioski, dyskusja.

Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak