Aktualności

Zgłoszenia dodatkowych kandydatów na członków Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej w Rzeszowie

OBWIESZCZENIE
Komisji Okręgowej Nr 123 w Dynowie z dnia 5 września 2023 r.

Na podstawie § 14 ust. 1 i 2 uchwały nr 1/2023 Krajowej Rady Izby Rolniczej z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, Komisja Okręgowa Nr 123 w Dynowie wzywa członków izby rolniczej do zgłoszenia dodatkowych kandydatów na członków Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej w Rzeszowie.

Ustala się ostateczny termin do zgłoszenia i zarejestrowania dodatkowych kandydatów do dnia 8 września 2023 r. do godz. 14:00.

Przewodniczący Komisji Okręgowej
Katarzyna Marynowska