Aktualności

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023

Zapraszamy mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych i zgłaszania uwag do projektu  Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od 22.02.2018 r. do 27.02.2018 r.

Poniżej zamieszczony został projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023 oraz formularz zgłaszania uwag.

Wypełniony formularz można złożyć osobiście w sekretariacie w Urzędzie Miejskim w Dynowie lub można przesłać wersję papierową na adres: Urząd Miejski w Dynowie, ul. Rynek 2, 36-065 Dynów (z dopiskiem „Rewitalizacja”), lub elektronicznie na adres a.baran@dynow.pl, wpisując w tytule e-maila:  „Konsultacje społeczne – Projektu LPR-u”.