Aktualności

Ogłoszenie o wyborze ofert na wsparcie finansowe zadania z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkohlizmowi w 2018 roku

Dynów, dnia 20.03.2018 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach zadania: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu”, dokonano wyboru ofert i przyznano dotację w wysokości:

1. Uczniowski Klub Sportowy „Pogórze” przy Zespole Szkół w Dynowie– kwota 4.500,00 zł,
2. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu- Koło Miejskie w Dynowie - kwota 2.500,00 zł,
3. Towarzystwo Sportowe „Dynovia”– kwota 5.000,00 zł,
4. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu– Wędkarski Klub Sportowy „Sów-Pol” Dynów– kwota 2.000,00 zł,
5. Fundacja Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II „WZRASTANIE” w Lipniku z siedzibą w Łopuszce Małej – Dom dla Dzieci w Dynowie– kwota 6.500,00 zł,
6. Stowarzyszenie „Aktywny Dynów” – kwota 6.500,00 zł,
7. Uczniowski Klub Sportowy „Bartkowiak” – kwota 3.000,00 zł,
8. Ochotnicza Straż Pożarna Bartkówka w Dynowie – kwota 5.000,00 zł.

Ogółem kwota przyznanej dotacji wynosi 35.000,00 zł