Aktualności

Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Dynów

Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Dynów na rok szkolny 2018/2019.

Burmistrz Miasta Dynów informuje, że trwa nabór do klas pierwszych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Dynowie i w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 z oddziałem przedszkolnym w Dynowie na rok szkolny 2018/2019.
Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji dzieci można uzyskać w siedzibach szkół.
Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły składają zgłoszenie o przyjęciu dziecka do szkoły natomiast rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły składają wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów branych pod uwagę podczas rekrutacji.

W załączeniu Zarządzenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie harmonogramu rekrutacji, Zarządzenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie określenia wzoru wniosku i wzoru zgłoszenia dzieci do klas pierwszych oraz uchwała Rady Miasta Dynów w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych dla dzieci zamieszkałych  poza obwodem szkoły.