Aktualności

Zapraszamy do udziału w projekcie Ekomuzeum w Krainie Błękitnego Sanu

Zapraszamy przedstawicieli baz noclegowych i gastronomicznych, aktywnych organizacji pozarządowych, lokalnych artystów, rzemieślników, opiekunów izb regionalnych i historii, przewodników z gmin: Dydnia, Nozdrzec, Dynów, Dubiecko, Krzywcza oraz miasta Dynów do aktywnego udziału w spotkaniu z zakresu tworzenia Ekomuzeum W Krainie Błękitnego Sanu realizowanego wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Dubieckiej, a współfinansowanego ze środków Województwa Podkarpackiego.

Ekomuzeum W Krainie Błękitnego Sanu będzie stanowiło sieć rozproszonych na obszarze obiektów, które będą tworzyły żywą i działającą kolekcję, obrazującą wartości przyrodnicze i kulturowe oraz dorobek jego mieszkańców. Ekomuzeum czyli „muzeum bez murów” to nie tylko miejsca, obiekty i zabytki ale przede wszystkim LUDZIE tworzący szlak turystyczny łączący najpiękniejsze miejsca i najciekawszych ludzi. Stworzenie sieci pozwoli na zachęcanie turystów do odwiedzania obszaru, a tym samym korzystania z baz noclegowych i gastronomicznych oraz wzajemnym polecaniu siebie nawzajem.

W ramach projektu organizujemy spotkanie, którego celem jest przekazanie informacji na temat tworzenia sieci Ekomuzeum i korzyści z jego działania oraz możliwości wykorzystania lokalnych zasobów i dziedzictwa kulturowego do rozwoju i promocji doliny Sanu.

Wszystkich zainteresowanych uczestników spotkaniem prosimy o zgłaszanie się poprzez wypełnienie karty zgłoszenia, która stanowi załącznik do pisma.

Spotkanie odbędzie się 6 lipca 2017 r. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy w Dynowie przy ul. Ks. J. Ożoga 2

UWAGA: WSZYSTKIE SPOTKANIA I SZKOLENIA ORAZ PRZYSTĄPIENIE DO SIECI EKOMUZEUM W KRAINIE BŁĘKITNEGO SANU SĄ BEZPŁATNE DLA UCZESTNIKÓW!

Więcej informacji można uzyskać w Biurze ZGTPD przy ul. Rynek 2 w Dynowie, tel. 16 65 21 990 oraz w Urzędzie Miejskim w Dynowie, tel. 16/65 21 093 wew. 30. Informacji osobom zainteresowanym z terenu Miasta Dynów udziela P. Anna Baran-Michalak.