Przebudowa budynku OSP w Dynowie polegającą na przebudowie dachu

Rozwijanie infrastruktury społecznej przeznaczonej na działalność kulturalną poprzez przebudowę budynku OSP w Dynowie polegającą na przebudowie dachu

Burmistrz Miasta Dynów informuje, że w wyniku ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie” naboru wniosków na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dofinansowanie uzyskał złożony przez Gminę Miejską Dynów wniosek pn. „Rozwijanie infrastruktury społecznej przeznaczonej na działalność kulturalną poprzez przebudowę budynku OSP w Dynowie polegającą na przebudowie dachu”.
 

Przedmiotem projektu jest przebudowa dachu budynku OSP zlokalizowanego przy ul. Szkolnej 7 w Dynowie. Zadanie ma na celu wymianę pokrycia dachowego oraz wydłużenie okapów połaci dachowej z powodu wybrakowanego i zużytego istniejącego pokrycia
z dachówki ceramicznej (znaczna degradacja biologiczna, uszczerbione elementy dachówki, przeciekanie), co powoduje zalewanie przez wody opadowe  wykonanej elewacji budynku,
a przeciekająca przez dach woda powoduje zamakanie stropu budynku.

Zakres przebudowy obejmuje kondygnację strychu w zakresie konstrukcji dachu budynku
i wieży widokowej wraz z pokryciem.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

 1. rozbiórkę istniejącego pokrycia dachowego wraz z łatami, obróbkami blacharskimi, rynnami,
 2. wzmocnienie konstrukcji dachu oraz wymianę zużytych elementów drewnianych więźby dachowej,
 3. przebudowę konstrukcji dachu przez wydłużenie okapów, z wyjątkiem połaci skierowanej w kierunku północno-zachodnim,
 4. wymianę pokrycia dachowego na blachę na rąbek stojący wraz z położeniem warstwy wiatroizolacyjnej, kontrłat i deskowania pełnego – pokrycie dachu wraz z wieżą – 619,3 m2
 5. wymianę rynien i rur spustowych odprowadzających wody opadowe z połaci dachowej – łącznie ok. 188 mb,
 6. wykonanie podbitki okapu – 52,22 m2,
 7. przemurowanie kominów z cegły klinkierowej ponad połacią dachową – 3,25 m3,
 8. docieplenie kominów poniżej połaci dachowej – 42,60 m2,
 9. wykonanie okuć, fartuchów przy kominach,
 10. wymiana okien znajdujących się w połaci dachowej – 6 szt. (w tym 4 szt. w połaci dachowej wieży),
 11. naprawa posadzki na poddaszu po wykonanych robotach (wzmocnienie posadzki siatką na kleju) – 106,80 m2,
 12. roboty towarzyszące.

Budynek ten jest budynkiem użyteczności publicznej. Na I piętrze zlokalizowana jest sala widowiskowa ze sceną i zapleczem przeznaczonym na cele kulturalne.  Pomieszczenia te przeznaczone są  do przygotowywania i organizowania wydarzeń kulturalnych: prób orkiestry i kapel, widowisk teatralnych, koncertów, konkursów, przeglądów artystycznych, prelekcji. Ze względu na obecny niezadawalający stan techniczny budynku (dach w bardzo złym stanie technicznym) wydarzenia kulturalne organizowane są rzadko. Przeprowadzenie przebudowy dachu pozwoli na regularną organizację w tym miejscu wydarzeń kulturalnych i stworzenie spójnej oferty kulturalnej i możliwości aktywnego spędzania czasu w szczególności dla osób młodych i seniorów. Stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności  poszerzy możliwości tworzenia ciekawych inicjatyw kulturalnych w Dynowie. 

Wartość ogółem projektu: 393 573,42 zł
Koszty kwalifikowane (38,18% - powierzchnia pod działalność kulturalną): 150 300,00 zł
Dofinansowanie (63,63 % kosztów kwalifikowanych): 95 635,00 zł
Wkład własny (36,37 % kosztów kwalifikowanych + koszty niekwalifikowane): 297 938,42 zł
Koszty niekwalifikowane: 243 273,42 zł (61,82 % dachu niekwalifikowane)

Zakończenie robót budowlanych planowane jest na II kwartał 2022 r.

Projekt pn. „Rozwijanie infrastruktury społecznej przeznaczonej na działalność kulturalną poprzez przebudowę budynku OSP w Dynowie polegającą na przebudowie dachu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”