Aktualności

Komunikat w sprawie strajku w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Dynowie

08-04-2019
Z związku z tym, że nie doszło do porozumienia Związków Zawodowych z Rządem, w poniedziałek 8 kwietnia 2019 r. rozpoczyna się w naszej szkole bezterminowa akcja strajkowa. Będzie zorganizowana świetlica (godz. 6.45-16.30), która zapewni opiekę uczniom...
czytaj więcej o: Komunikat w sprawie strajku w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Dynowie

Ogłoszenie w sprawie strajku nauczycieli w placówkach oświatowych

05-04-2019
Na dzień 8 kwietnia 2019r. zapowiadany jest ogólnopolski strajk nauczycieli. Jeżeli do niego dojdzie w tym dniu dyrektorzy szkół i tym samym rodzice dowiedzą się ilu faktycznie nauczycieli i pracowników przystąpi do strajku ponieważ protestujący...
czytaj więcej o: Ogłoszenie w sprawie strajku nauczycieli w placówkach oświatowych

Porządki na stacji Dynów - zaproszenie do udziału w akcji

02-04-2019
Zapraszamy do udziału w akcji wolontariatu na kolejce wąskotorowej, której celem jest wspólne uporządkowanie terenu stacji ze śmieci.Organizatorem akcji jest Przeworska Kolej Dojazdowa Przeworsk - Dynów.
czytaj więcej o: Porządki na stacji Dynów - zaproszenie do udziału w akcji

Ogłoszenie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

25-03-2019
Burmistrz Miasta Dynów przypomina, że na terenie miasta Dynów odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wysegregowanych z odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych.
czytaj więcej o: Ogłoszenie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Ogłoszenie o wyborze ofert na wsparcie finansowe zadania z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkohlizmowi w 2019 roku

20-03-2019
W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach zadania: „Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne
czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyborze ofert na wsparcie finansowe zadania z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkohlizmowi w 2019 roku

Ogłoszenie o wyborze ofert na wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta Dynowa w 2019 roku

18-03-2019
W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem Burmistrza Miasta Dynowa Nr 31/19 z dnia 8 lutego 2019 roku na wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta Dynowa w 2019 roku przyznano dotację...
czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyborze ofert na wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta Dynowa w 2019 roku

Ogłoszenie o wyniku konkursu na wybór partnera do wspólnej realizacji projektu

08-03-2019
W związku z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 7 lutego 2019 r. na stronie internetowej www.dynow.pl i www.bip.dynow.pl dotyczącym otwartego naboru partnera do realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej IV: Ochrona środowiska naturalnego...
czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyniku konkursu na wybór partnera do wspólnej realizacji projektu