Aktualności

Ogłoszenie o wyborze ofert na wsparcie finansowe zadania z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkohlizmowi w 2019 roku

20-03-2019
W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach zadania: „Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne
czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyborze ofert na wsparcie finansowe zadania z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkohlizmowi w 2019 roku

Ogłoszenie o wyborze ofert na wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta Dynowa w 2019 roku

18-03-2019
W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem Burmistrza Miasta Dynowa Nr 31/19 z dnia 8 lutego 2019 roku na wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta Dynowa w 2019 roku przyznano dotację...
czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyborze ofert na wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta Dynowa w 2019 roku

Ogłoszenie o wyniku konkursu na wybór partnera do wspólnej realizacji projektu

08-03-2019
W związku z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 7 lutego 2019 r. na stronie internetowej www.dynow.pl i www.bip.dynow.pl dotyczącym otwartego naboru partnera do realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej IV: Ochrona środowiska naturalnego...
czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyniku konkursu na wybór partnera do wspólnej realizacji projektu

V sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023

05-03-2019
Zawiadamiam, że w dniu 12 marca 2019 roku (wtorek) o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się V sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. 
czytaj więcej o: V sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023

Ogłoszenie – zmniejszenie ilości ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi.

14-02-2019
Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, że w związku z rozpoczęciem nowego etapu modernizacji oczyszczalni ścieków w Dynowie jesteśmy zmuszeni do zmniejszenia ilości ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi. W związku z powyższym nie będą przyjmowane...
czytaj więcej o: Ogłoszenie – zmniejszenie ilości ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi.

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

14-02-2019
Burmistrz Miasta Dynów zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Miasta Dynów, w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi
czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej